Yanlış anlaşılan sözler yüzünden aksilik, karışıklıktır. Yalnız mallarla birlikte yorumlanmalıdır.