Halledilmiş, yoluna girmiş iş veya kısıtlayıcı koşullardır.