Yolda yürürken birden ayağı seken kimse bir engelle karşılaşır, hatta iftiraya uğrar.