Bilgi ve beceriyi artırmaya, garip haber ve ilimlere delalet eder.