Yürürülükte bulunan anayasayı topluca görmek, menfaat, kuvvet ve riyasetle tabir edilir.