Bakınız; Aktör - Aktris.Kişinin bir iş çevirmeye kalkacağına işarettir.